Viedā laistīšanas sistēma

Atdzesējiet dzīvniekus un palieliniet produktivitāti videi draudzīgā veidā.

Dzīvnieku veselības un labsajūtas nodrošināšana saimniecībā ir ļoti svarīga. Lai to panāktu, jāfokusējas uz dzīvniekiem draudzīgas nemainīgas vides nodrošināšanu visa gada laikā, kā arī jāsamazina karstuma radītais stress, kas izraisa dažādas veselības problēmas un ražības zaudēšanu. Smidzināšanai un ventilācijai ir būtiska loma dzīvnieku dzesēšanā.

 Intelligent Soaker smidzinātājs fermām ļauj darboties ilgtspējīgi un palielināt ražību.

Tradicionālās smidzināšanas sistēmas ar iestatītu nostrādes temperatūru un iestatītiem laika intervāliem darbojas neatkarīgi no dzīvnieku klātbūtnes. Intelligent Soaker smidzinātājs smidzināšanu veic tikai tad, ja tuvumā atrodas dzīvnieki. Šādi salīdzinājumā ar tradicionāliem smidzinātājiem tiek iegūts ūdens ietaupījums līdz 70%*. Uzstādīšanas parametri un konstatēšanas algoritmi ir optimizēti tā, lai ieteiktajā sprauslas uzstādīšanas veidā konstatētu govju klātbūtni.**

ĪPAŠĪBAS

 • “Plug and play” pievienošanas komplekts
 • Standarta smidzināšanas sprauslas uzstādīšana jaunās un esošās sistēmās
 •  Ultraskaņas sensors precizitātei un izturībai

IEGUVUMI

 • Ūdens ietaupījums līdz 70%
 • Ieslēdzas tikai dzīvnieku klātbūtnē
 • Nav maināmu bateriju
 • Optimizētas konstatēšanas pakāpes
 • “Plug and play” sistēma
 • Automatizēta ūdens taupīšana un nodrošināts karstuma samazinājums

KARSTUMA MAZINĀŠANAS PRIEKŠROCĪBAS

Enerģijas lietojums tiek fokusēts uz piena ražošanu, reprodukciju un dzīvnieku veselību.

 • Palielināta barošanas efektivitāte
 • Mazāki maksimālā izslaukuma samazinājumi 
 • Mazāk  klibuma
 • Mazāks  pārtrauktas grūsnības risks
 • Mazāks  agrīnas embriju bojāejas risks
 • Ilgāks grūsnības laiks
 • Veselīgāka imūnsistēma

Info lapa

*Balstoties uz vasaras laikā fermās veiktiem pētījumiem, un izmantojot tādus pašus smidzināšanas intervālus, kādi iepriekš tika lietoti tradicionālajās sistēmās.

**Govis nekļūdīgi tiek konstatētas, ja tās atrodas 80 cm attālumā no sensora.

Sazināties ar mums