Vaislas materiāls

Alta Genetics ir ilga pieredze selekcijas un ģenētikas jomā. Izprotot saimniecības individuālās vajadzības un mērķus, tiek piedāvāti piemēroti un uz nākotni vērsti risinājumi.

Alta galvenais mērķis ir radīt pievienoto vērtību partneru saimniecībām. Uzticamu attiecību veidošana, kā arī izmērāmi un reāli rezultāti veicinās Jūsu saimniecības rentabilitāti.

Vislabākā ģenētika ar maksimāliem auglības rezultātiem rada jaunu vērtību Jūsu saimniecībai. Turklāt Altai ir risinājumi, kā ilgtspējīgi sasniegt labākos rezultātus.

Viena no veiksmīga un produktīva ganāmpulka galvenajām iezīmēm ir Alta 4 - notikumu govs.

Alta 4 - notikumu govs dzīvo mierīgu un laimīgu dzīvi. Laktācijas laikā viņai ir tikai 4 - notikumi:

  • VESELA - ar veselu teļu un bez vielmaiņas problēmām
  • APSĒKLOTA - apsēklota tikai vienu reizi, kas nozīmē vienu spermas vienību
  • GRŪSNA - apstiprināta grūsnība no vienas apaugļošanas un bez turpmākiem abortiem
  • CIETSTĀVOŠA - aizlaista ciet vesela, bez problēmām  no laktācijas laika

Ja ganāmpulkā ir 4 - notikumu govis, nebūs dārgu un laikietilpīgu problēmu, kas samazina tā rentabilitāti. Šīm govīm nav mastīta, klibuma, iekaisuma un citu slimību, ne arī abortu. Viņu veselīgais stāvoklis palielina ganāmpulka rentabilitāti. Piena ražošana šādā ganāmpulkā ir stabila un paredzama.

Ja vēlaties, lai jūsu ganāmpulkā būtu vairāk 4 - notikumu govju, izvēlieties Genetic Productive Life (PL). Šī izvēle nozīmē ne tikai ilgāk dzīvojošas govis, bet arī veselīgus un pret slimībām izturīgus dzīvniekus. PL izvēle ģenētiski palielina varbūtību, ka jūsu ganāmpulkā būs liels skaits 4 - notikumu govju. Govīm ar augstu PL visā laktācijas laikā ir mazāk mastīta un citu slimību.

Citi Alta augstvērtīgie produkti, piemēram, RumiLife Cal24, Alta COW WATCH, SCCL Colostrum, arī palīdz palielināt 4 - notikumu govju daudzumu ganāmpulkā. Izvēloties arī Alta konsultācijas pakalpojumus, varat piedāvāt labāko savam piena un liellopu ganāmpulkam.