Dairy Manager School

Alta DAIRY MANAGER SCHOOL piedāvā unikālu iespēju mācīties no piensaimniecības nozares un akadēmiskajiem ekspertiem un apspriest konkrētas tēmas, kas Jums jāsaprot, lai panāktu maksimālu savas piensaimniecības rentabilitāti.

Nelielās grupas  dod iespēju ideālai mijiedarbībai un iesaistei. Mācības, kas notiek gan klases telpās, gan lauku saimniecībās, ļauj iedziļināties katrā tēmā un uzdot jautājumus, kas visvairāk attiecas uz situāciju Jūsu saimniecībā.

DAIRY MANAGER SCHOOLS pašreizējās un nākotnē iespējamās tēmas ir:

Auglība

  • Lēmumu pieņemšana piensaimniecībā un ekonomika
  • Līderība, darba organizācija un vadība
  • Ataudzējamās teles attīstība
  • Govju kūts un govju komforts
  • Barības  jautājumi un risinājumi
  • Nagu veselība
  • Tesmeņa veselība, piena kvalitāte un slaukšanas telpas
  • Ģenētika, genomika un ģenētikas plānošana